Līdzpārvalde

Skolas diskotēkas:

18.oktobrī - atbildīgā par pasākumu 8.klase;

13.decembrī - atbildīgā par pasākumu 7.klase;

14.februārī - atbildīgā par pasākumu 9.klase;

22.maijā - atbildīgā par pasākumu 6.klase.