Līdzpārvalde

Samanta Donāse

Juris Jankovskis

Amanda Švirkste

Undīne Lūse

Raivo Gļeba

Aleksis Plotka

Megija Tropa

Monika Kantele

Rēzija Kļaviņa

Rihards Pēčs

Tikšanās katru otrdienu plkst.1430  

Mazajā zālē!