Karjeras izglītība

Dzelzavas pamatskola ir iesaistījusies projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 " Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai.pdf

 

 

30. oktobrī notika Karjeras attīstības atbalsta pasākums ” Amatniecība- tūrisma attīstībā Latvijas laukos.”                                                                                                   

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākuma mērķis bija darba pasaules iepazīšana. Iepazinām Daugavpils novada tūrisma vietas: Daugavpils cietoksni, Vronska kalēju studiju, Sventes muižu.

Iepazinām ar tūrisma attīstību Latvijā, piedāvājumu .

Uzzinājām kādas profesijas  ir iesaistītas tūrisma nodrošināšanā. Tikās ar profesionāļiem.

Iepazinās ar kalēja – amatnieka , gida, vēsturnieka, oficianta profesijām, uzzināja par nepieciešamajām rakstura īpašībām.

Uzdeva jautājumus par seno amatu prasmju apgūšanu.

Pedagogs karjeras konsultants: Ināra Kiukucāne