Karjeras izglītība

Dzelzavas pamatskola ir iesaistījusies projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 " Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai.pdf

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

/karjeras_programma.doc

/pkk_plaans_2022_23_m_g__dzelzavas_pamatskola.docx

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ir pieejama interaktīva spēle "Kļūšu profesionālis"( 1.-6. klasēm)

https://parprof.lv/

Saite pieejama viaa.gov.lv/karjera

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Karjeras nedēļa šogad notiks no 17. līdz 21.oktobrim. 

Tēma veltīta uzņēmējspējām, to attīstīšanas nepieciešamībai veiksmīgas karjeras veidošanā.  

Visa būtiskā informācija par Karjeras nedēļu pieejama prezentācijā šeit:

https://ej.uz/KN2022

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~