Interešu izglītība skolā

2020./ 2021.mācību gadā Dzelzavas pamatskolas piedāvajums interešu izglītībā:

  • tautiskās dejas
  • teātra pulciņš
  • ansamblis
  • sports
  • dambrete
  • jaunsardze