Mācību un audzināšanas darbs

Vecāku dienas Dzelzavas pamatskolā katra mēneša pirmajā trešdienā:

2017./ 2018.m.g.

6.septembrī, 4.oktobrī,  1.novembrī,  6.decembrī, 7.februārī,

7.martā, 4.aprīlī, 2.maijā.

 

Dzelzavas pamatskolā saziņas forma ar vecākiem - dienasgrāmata!