Mācību un audzināšanas darbs

Vecāku dienas Dzelzavas pamatskolā katra mēneša pirmajā trešdienā:

2019./ 2020.m.g.

4.septembrī, 2.oktobrī,  6.novembrī,  4.decembrī, 5.februārī,

4.martā, 1.aprīlī, 6.maijā.

 

Dzelzavas pamatskolā saziņas forma ar vecākiem - dienasgrāmata un e-klase!