Mācību un audzināšanas darbs

Vecāku dienas Dzelzavas pamatskolā katra mēneša pirmajā trešdienā:

2018./ 2019.m.g.

5.septembrī, 3.oktobrī,  7.novembrī,  5.decembrī, 6.februārī,

6.martā, 3.aprīlī, 8.maijā.

 

Dzelzavas pamatskolā saziņas forma ar vecākiem - dienasgrāmata!