Skolas himna

Pētera Mucenieka vārdi

Sandras Deikmanes mūzika
 

Atvadu dziesma skolai

 Skolas dārzā kā pasakā balts

Atkal pavasars sadegot liesmo.

Klausies skola, pat vēji tur šalc

Tev šo vienīgo dziedāto dziesmu.

 

Piedz.

Deviņu ziemu un vasaru žēl,

Gribētos palikt te ilgāk man vēl.

Deviņi gadi nebija daudz,

Nezinu kāpēc tā tālumi sauc.

 

Pirmais šķiršanās brīdis ir īss,

Tu kā parasti klusējot raugies.

Vai mēs pratīsim mīlēt un nīst

Un pat nedienās palikt par draugiem.

 

Piedz.

 

Ceļš caur ozoliem aicina just

Svešu pakalnu smiltis zem kājām,

Tālā ceļā, kad spēki sāk zust,

Domāt sāksim par Tevi kā mājām.

 

Piedz.