Skola šodien

Veiksme atnāk pie tiem, kuri smaida! Ikvienam būtu jāredz laipnība Tavā sejā, Tavās acīs, Tavā smaidā! Lai ikviens, kas ar Tevi satiekas, aiziet projām labāks un laimīgāks!

 

Skolotāju saime


 

Dzelzavas pamatskolas kolektīvs

 

Indra Zukure
Dzelzavas pamatskolas direktore
bibliotekāre
 
Jana Sipāne
3.klases audzinātaja,
sākumskolas sk.,
vēsture 6.-9.kl,
ģeogrāfija 6.-9.kl,
direktores vietniece
Inese Bandere
1. klases audzinātaja,
sākumskolas sk.,
informātika 5.-7.kl.,
mājturība meitenēm 5.-9.kl.
direktores vietniece
Sanita Kļaviņa 4.klases audzinātāja, 1.-3.kl.angļu v., sākumskolas skolotāja, pagarinātā d.gr.
Līga Smalkā
2. klases audzinātaja,
sākumskolas sk.,
latviešu valoda un literatūra 5.,6.kl.,
vizuālā māksla 1.-9.kl.,
Astrīda Nagle
dabaszinības 5.,6.kl.,
bioloģija 7.,8.,9.kl.,
ķīmija 8.,9.kl.,
sociālās zinības 5.-9.kl.
Maruta Pēča
7.klases audzinātāja
matemātika 5.-9.kl.,
fizika. 8.,9.kl.
Inguna Jankovska
6.klases audzinātāja,
angļu valoda 4.-9.kl., pagarinātā d.gr.
Dzintars Tonnis
8., 9.klases audzinātājs,
sports 1.-9.kl.,
Dace Kalniņa
mūzika 1.-9.kl.,
   
Sarmīte Purena
5.klases audzinātāja,
krievu valoda 6.-9.kl.,
latviešu valoda un literatūra 7.,8.,9.kl.,
Mareks Bodnieks
mājturība zēniem 5.-9.kl.
   
   
   
 
Tehniskie darbinieki
Ineta Silava
Viorika Ivanovska
Valentīna Pamše
Maruta Macepura
Grigorijs Ļvovs