Skola šodien

Veiksme atnāk pie tiem, kuri smaida! Ikvienam būtu jāredz laipnība Tavā sejā, Tavās acīs, Tavā smaidā! Lai ikviens, kas ar Tevi satiekas, aiziet projām labāks un laimīgāks!

 

Skolotāju saime


 

Dzelzavas pamatskolas kolektīvs

 

Indra Zukure
Dzelzavas pamatskolas direktore
matemātika 1.kl.
 
Jana Sipāne
2.klases audzinātaja,
sākumskolas sk.,
vēsture 6.-9.kl,
sociālās zinības 6.,9.kl,
direktores vietniece
Inese Bandere
4. klases audzinātaja,
sākumskolas sk.,
informātika 5.-7.kl.,
mājturība meitenēm 5.-9.kl.
direktores vietniece
Sanita Kļaviņa3.klases audzinātāja, 1.-3.kl.angļu v., sākumskolas skolotāja, pagarinātā d.gr.
Līga Smalkā
1. klases audzinātaja,
sākumskolas sk.,
latviešu valoda un literatūra 5.,6.kl.,
vizuālā māksla 1.-9.kl.,
Astrīda Nagle
dabaszinības 5.,6.kl.,
bioloģija 7.,8.,9.kl.,
ķīmija 8.,9.kl.,
sociālās zinības 5.,7.,8.kl.
Maruta Pēča
matemātika 5.-9.kl.,
fizika. 8.,9.kl.
Inguna Jankovska
angļu valoda 5.-9.kl., pagarinātā d.gr.
Dzintars Tonnis
7., 8.klases audzinātājs,
sports 1.-9.kl.,
Dace Kalniņa
mūzika 1.-9.kl.,
Sandra Deikmane
ģeogrāfija 5.-9.kl.,
Sarmīte Purena
9.klases audzinātāja,
krievu valoda 6.-9.kl.,
latviešu valoda un literatūra 7.,8.,9.kl.,
Mareks Bodnieks
mājturība zēniem 5.-9.kl.
  
  
  
 
Tehniskie darbinieki
Ineta Silava
Lilita Bērziņa
Valentīna Pamše
Maruta Macepura
Sandra Miteniece
Grigorijs Ļvovs