Kārtība, kādā notiek attālinātā mācīšanās Dzelzavas pamatskolā