ESf projekti

Dzelzavas pamatskolā sākot ar 2019./ 2020.m.g. tiek realizēts ESF projekts

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"