ESf projekti

2023./2024.m.g. dalība ESF projektā NORD+ (Lietuva - Latvija)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dzelzavas pamatskolā sākot ar 2019./ 2020.m.g. tiek realizēts ESF projekts

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"