Skolā pieejamais atbalsta personāls

Logopēds - ceturtdiena, 1200 - 1600 ,

Sociālais pedagogs - otrdiena, 1300 - 1500 ,

                                                 katra otrā trešdiena, 1200 - 1600 ,

Speciālais pedagogs - pēc individuāla vai grupu nodarbību grafika,

Bibliotēka - pirmdiena, 1200 - 1600 ,

Pagarinātā dienas grupa - pirmdiena - ceturtdiena, 1300 - 1600 .